วันเสาร์ที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2554

แถลงข่าวโครงการตำบลนมแม่เพื่อสายใยรักครอบครัว

17:39 น. สนง.สาธารณสุขจ.ราชบุรี กำหนดการแถลงข่าวโครงการตำบลนมแม่เพื่อสายใยรักแห่งครอบครัว ในวันที่ 17 ม.ค.54 เวลา 08.30 น. ณ ศาลาเอนกประสงค์วัดหนองหญ้าปล้อง ต.สวนกล้วย อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี

ไม่มีความคิดเห็น: