วันศุกร์ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2554

แข่งขันตอบปัญหาอัจฉริยภาพฯ

11:11 น. ร.ร.บรมราชินีนาถราชวิทยาลัย ร่วมกับสมาคมผู้ปกครองและครูร.ร.บรมราชินีนาถราชวิทยาลัยและมูลนิธิเพื่อการศึกษาร.ร.บรมราชินีนาถราชวิทยาลัย กำหนดจัดการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ครั้งที่ 3 ระดับชั้นประถมศึกษา ปีที4-6 ,ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ม.1 - ม.3 และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.4 - ม.6 ในวันที่ 15 ม.ค.54 ณ ร.ร.บรมราชินีนาถราชวิทยาลัย อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี ตั้งแต่เวลา 09.00 น .

ไม่มีความคิดเห็น: