วันพุธที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2554

ฝึกภาคสนาม นศท. ชาย,หญิง

17:06 น. หน่วยฝึก นศท.จังหวัดทหารบกราชบุรี กำหนดการฝึกภาคสนาม นศท.ชั้นปีที่2,3 (ชาย,หญิง) ประจำปีการศึกษา 2553 ในวันที่ 14 ม.ค.54 - 22 ก.พ.54 โดยมีพิธีเปิดการฝึก วันที่ 14 ม.ค.54 เวลา 10.00 น. ณ สนามฝึก สวนป่าเขาบิน ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี

ไม่มีความคิดเห็น: