วันพุธที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2554

สัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล

17:03 น. จังหวัดทหารบกราชบุรี กำหนดพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ของหน่วยทหารในเขตพื้นที่จ.ทหารบกราชบุรี ปี54 ในวันที่ 18 ม.ค.54 เวลา 15.15 น. ณ บริเวณสนามหน้ากองบัญชาการกรมการทหารช่าง

ไม่มีความคิดเห็น: