วันอังคารที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2554

เมืองเพชรเกมส์

15:59 น. จังหวัดเพชรบุรี ได้รับเกียรติจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 32 "เมืองเพชรเกมส์" ปี2554 ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 19-28 ม.ค.54 ณ สนามกีฬาจังหวัดเพชรบุรี

ไม่มีความคิดเห็น: