วันอังคารที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2554

อบรมแกนนำพัฒนาส้วมตามแนวทางสุขาภิบาล

16:02 น. ศูนย์อนามัยที่4 ราชบุรี กำหนดจัดการอบรมแกนนำพัฒนาส้วมตามแนวทางสุขาภิบาลอย่างยั่งยืนเพื่อลดโลกร้อน ปี54 ในวันที่ 11-12 ม.ค.54 ณ ห้องประชุม 1 สนง.สาธารณสุขจังหวัดราชบุรี

ไม่มีความคิดเห็น: