วันจันทร์ที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2554

โครงการรณรงค์หยอดวัคซีนโปลิโอ

13.06 น. สโมสรโรตารีพลอยจัดโครงการรณรงค์หยอดวัคซีนโปลิโอร่วมกับทางสาธารณสุขจ.ราชบุรี ในวันที่ 19 ม.ค.54 เวลา 10.30 น. ณ ร.ร.อนุบาลสวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง

ไม่มีความคิดเห็น: