วันพุธที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2554

แถลข่าวศึกมหกรรมมวย 9 ทัพ 9 เวที

17:18 น. ม.ราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง กำหนดวันแถลงข่าวงานศึกมหกรรมมวย 9ทัพ 9เวที ในวันที่ 28 ม.ค.54 เวลา 12.00 น. ณ ห้องประชุมหลวงยกกระบัตรชั้น3 ศาลากลางจ.ราชบุรี

ไม่มีความคิดเห็น: