วันอังคารที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2554

นิทรรศการวิชาการ ร.ร.วัดห้วยไผ่

15:37 น. ร.ร.วัดห้วยไผ่ กำหนด จัดนิทรรศการวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2553 ในวันที่ 17 ก.พ.54 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ณ อาคารเลขวัฒนะโรจน์ ร.ร.วัดห้วยไผ่

ไม่มีความคิดเห็น: