วันพุธที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2554

ประชุมสัญจรองค์กรภาคี

17:20 น. สนงสาธารณสุขจ.ราชบุรี กำหนด การประชุมสัญจรองค์กรภาคีเครือข่ายชมรมผู้ประกอบการร้านอาหาร แผงลอย และตลาดสด กลุ่ม 8 จังหวัด ภาคตะวันตก ในวันที่ 27 ม.ค.54 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมบจก.แอ็กโกรคอมเมอร์ส กรุ๊ป (ตลาดศรีเมือง) อ.เมือง จ.ราชบุรี

ไม่มีความคิดเห็น: