วันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

กีฬาภายในร.ร.วัดเขาวัง

14:54 น. ร.ร.วัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) กำหนดจัดการแข่งขันกีฬาภายในของนักเรียน "เขาวังเกมส์"ประจำปีการศึกษา 2553 และจัดพิธีเปิดในวันที่ 18พ.ย.53 เวลา 09.00 น. ณ สนามกีฬาจังหวัดราชบุรี โดยตั้งขบวนพาเหรดบริเวณบานจอดรถห้างโลตัสราชบุรี เวลา 07.00 -08.00 น.

1 ความคิดเห็น:

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ขบวนเดินแร้วสวยมาก

เป็นระเบียบเรียบร้อย

ขอชมเชย

ตบมือหั้ย