วันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

ลอยกระทงพื้นบ้านตลาดน้ำดำเนินสะดวก

14:46 น.สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จ.ราชบุรี กำหนดจัดงาน "ลอยกระทงพื้นบ้านตลาดน้ำดำเนินสะดวก" วันที่ 21 พ.ย.53 ณ ตลาดน้ำดำเนินสะดวก (ปากคลองลัดพลี) อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี ตั้งแต่ 07:00 -23:00 น. ร่วมกิจกรรมตักบาตรทางน้ำ กีฬาพื้นบ้านทางน้ำ ผ้าป่านาวาบุญ (ขบวนเรือผ้าป่าทางน้ำ) ประกวดกระทงเอก กระทงสายใจสู่สายน้ำ และกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมชุมชน ฯลฯ

ไม่มีความคิดเห็น: