วันเสาร์ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

กำหนดพิธีไหว้ครูดนตรีไทยและนาฎศิลป์ ประจำปี 2553

13:50 น. คณะครูรวม  พรหมบุรี (รวมศิษย์บรรเลง) "กำหนดพิธีไหว้ครูดนตรีไทยและนาฎศิลป์ ประจำปี 2553"  วันพฤหัสบดีที่ 18 พ.ย.2553 เวลา 09:00 น. ณ วัดมหาธาตุวรวิหาร อ.เมือง จ.ราชบุรี จึงขอเชิญศิษยานุศิษย์เข้าร่วมพิธีไหว้ครูโดยพร้อมเพรียงกัน (วันพุธที่ 17 พ.ย.2553 บรรเลงดนตรีไทยตลอดคืน)  นักเรียน นักศึกษาต้องการร่วมพิธีครอบครู ติดต่อ นายอุดมศักดิ์ พรหมบุรี โทร. 08-1694-7783

ไม่มีความคิดเห็น: