วันเสาร์ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

กีฬาภายในร.ร.บรมราชินีนาถฯ

14:10 น. ร.ร.ราชินีนาถราชวิทยาลัย กำหนดจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน ครั้งที่ 18 ปีการศึกษา 2553 โดยมีพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา ในวันที่ 19 พ.ย.53 เวลา 08.30 น. ณ สนามกีฬาร.ร.บรมราชินีนาถราชวิทยาลัย

ไม่มีความคิดเห็น: