วันพุธที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

วันคนพิการสามกลจังหวัดราชบุรี

16:13 น. อบจ.ราชบุรี ร่วมกับสนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จ.ราชบุรี และคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจ.ราชบุรี กำหนดจัดงานวันคนพิการสากลจังหวัดราชบุรี ในวันที่ 9 ธ.ค.53 ณ โรงยิมเนเซียมจังหวัดราชบุรี ตั้งแต่เวลา 08.00 - 14.00 น. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจของสังคมคนพิการ สร้างความตระหนักรู้ถึงสิทธิศักดิ์ศรี และความก้าวหน้าของการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการ

ไม่มีความคิดเห็น: