วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

โครงการเสริมสร้างความรู้ประชาธิปไตย

17:03 น. อบจ.ราชบุรี กำหนดจัดโครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตย ประจำปี 2554 ในวันที่ 1-27 ธ.ค.53 จำนวน 7 รุ่น ณ อ.โพธาราม อ.บ้านโป่ง อ.วัดเพลง อ.ปากท่อ และในวันที่ 6-12 ม.ค.54 จำนวน 3 รุ่น ณ อ.ปากท่อ อ.เมืองราชบุรี

ไม่มีความคิดเห็น: