วันอังคารที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

กิจกรรม เด็กๆ ทุกคนคือเด็กของโลกฯ

12:13 น. มูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน กำหนดจัดกิจกรรม "เด็กๆ ทุกคน คือเด็กของโลก : ตอนเด็กข้ามชาติในประเทศไทย" วันพุธที่ 17 พ.ย.2553 เวลา 13:00-19:30 น. ณ ตลาดเมืองทอง อ.เมือง จ.ราชบุรี ชมกิจกรรมวาดภาพ "ตัวอย่างที่ดีของฉัน" ชมซุ้มกิจกรรมต่างๆ และร่วมเวทีเสวนา "ความฝันที่งดงาม แม้ชีวิตที่แตกต่าง"

ไม่มีความคิดเห็น: