วันจันทร์ที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

ดนตรีไทยสู่สายใยชุมชน

16:50 น. สนง.วัฒนธรรมจ.ราชบุรี และชมรมดนตรีไทยจ.ราชบุรี กำหนดจัดโครงการดนตรีไทยสู่สายใยชุมชน ในวันที่ 23 พ.ย.53 ณ ห้องประชุมศาลาประชารวมใจ เทศบาลเมืองราชบุรี อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี โดยมีพิธีเปิดเวลา 13.00น.

ไม่มีความคิดเห็น: