วันอังคารที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

หนึ่งบัญชี หนึ่งความดี เพื่อพ่อหลวง

16:18 น. สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์ราชบุรี กำหนดจัดโครงการ หนึ่งบัญชี หนึ่งความดี เพื่อพ่อหลวง หลักสูตร "กลยุทธ์สร้างความดีด้วยบัญชีเพื่อพ่อหลวง" ในวันที่ 25 พ.ย.53 เวลา 09.30 น. ณ อาคารเอนกประสงค์ ท่าผาพัฒนา(ชุมชนดอนเสลา) อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี

ไม่มีความคิดเห็น: