วันอังคารที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

ศูนย์อนามัยที่ 4 รับพนักงานราชการ

21:32 น.ศูนย์อนามัยที่ 4 จ.ราชบุรี "เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับราชการเป็นพนักงานราชการ" จำนวน 7 ตำแหน่ง ได้แก่ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ นักจัดงานทั่วไป บรรณารักษ์ นักทรัพยากรบุคคล ครูพี่เลี้ยง นักเทคนิคการแพทย์ และนักวิชาการการเงินการบัญชี ตั้งแต่บัดนี้-9 ธ.ค.2553 สอบถามรายละเอียด โทร.0-3231-0368 ต่อ 2317

ไม่มีความคิดเห็น: