วันพุธที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

อุปสมบทเฉลิมพระเกียรติฯ

16:03 น. สนง.วัฒนธรรมจ.ราชบุรี กำหนดจัดโครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 5 ธ.ค.53 ในวันที่ 2 ธ.ค.53 เวลา 13.00 น. ณ วัดมหาธาตุวรวิหาร อ.เมือง จ.ราชบุรี

ไม่มีความคิดเห็น: