วันศุกร์ที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2553

ลอยกระทงบ้านสิงห์

11:15 น. เทศบาลตำบลบ้านสิงห์ กำหนดจัดงานประเพณีลอยกระทง ปี53 ในระหว่างวันที่ 19 - 21 พ.ย.53 ณ บริเวณตลาดนัดเกษตรกรตำบลบ้านสิงห์ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

ไม่มีความคิดเห็น: