วันอังคารที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2553

รับบริจาคสิ่งของช่วยน้ำท่วม

17:23 น. นายวันชัย ธีระสัตยกุล นายกอบจ.ราชบุรี ขอเชิญชวนประชาชนร่วมบริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ผู้สนใจสามารถบริจาคได้ที่ ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม สนง.อบจ.ราชบุรี และบริเวณเต๊นศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมหน้าร.ร.ดรุณาราชบุรี ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 24 ต.ค.53

ไม่มีความคิดเห็น: