วันเสาร์ที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2553

ตรวจเต้านม ปี54

17:33 น. ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี กำหนดจัดโครงการรณรงค์ตรวจเต้านม ปี2554 ในวันที่ 26 ต.ค.53 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ณ อาคารสโมสรเสือป่า โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่4 ราชบุรี

ไม่มีความคิดเห็น: