วันจันทร์ที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2553

บริจาคโลหิต

15:10 น. จังหวัดทหารบกราชบุรี กำหนดจัดกิจกรรมการบริจาคโลหิตของนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่3 ศูนย์ฝึก(ย่อย) วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี ในวันที่ 28 ก.ย.53 เวลา 09.00 น. ณ อาคารจิตรภักดี วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี อ.เมือง จ.ราชบุรี

ไม่มีความคิดเห็น: