วันพุธที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2553

กกต.รับสมัครคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาล

12:54 น. คณะกรรมการสรรหา กกต.ประจำ อปท.ราชบุรี ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลหลักเมือง เทศบาลตำบลห้วยชินสีห์ เทศบาลตำบลกระจับ และเทศบาลตำบลบ้านฆ้อง ระหว่างวันที่ 4-8 ต.ค.2553 ณ กกต.จ.ราชบุรี ขอรับแบบฟอร์มและสอบถามรายละเอียดได้ที่ 0-3232-7439-40

หมายเหตุ
นายกฯ และ สท. เทศบาล ต.หลักเมือง ต.ห้วยชินสีห์ อ.เมืองราชบุรี  ครบวาระ 25 พ.ย.2553
สท. เทศบาล ต.กระจับ อ.บ้านโป่ง ครบวาระ 25 พ.ย.2553
นายกฯ และ สท. เทศบาล ต.บ้านฆ้อง อ.โพธาราม ครบวาระ 2 ธ.ค.2553 

ไม่มีความคิดเห็น: