วันจันทร์ที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2553

รถยนต์ที่ติดตั้งอุปกรณ์เชื้อเพลิงชนิดก๊าซ ต้องขอรับเอกสารรับรองการติดตั้ง

12:05 น. แจ้ง ! รถยนต์ที่ติดตั้งอุปกรณ์เชื้อเพลิงชนิดก๊าซ ต้องขอรับเอกสารรับรองการติดตั้ง เพื่อนำไปใช้เป็นหลักฐานดำเนินการทางทะเบียนรถให้ถูกต้องต่อไป หากละเลย เมื่อถึงกำหนดเวลาต้องนำรถเข้ารับการตรวจสภาพจากสถานตรวจสภาพรถเอกชนหรือมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์ส่วนควบของรถให้ผิดไปจากรายการจดทะเบียนในส่วนอื่นด้วย จะต้องนำรถเข้ารับการตรวจสอบ ณ สนง.ขนส่งจังหวัด จะตรวจสภาพไม่ผ่าน

ไม่มีความคิดเห็น: