วันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2556

กิจกรรมจิตอาสา มอบของขวัญเพื่อการเรียนรู้ที่ราชบุรี

เวลา 19.16 น.

นายประเสริฐ ปวินธาดา ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญาจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า บริษัท พรอคเตอร์ แอนด์ แกมเบิล เทรดดิ้ง (ประเทศไทย)จำกัด ร่วมกับบริษัท พีเอสดี รักษ์ไทย จำกัด (ซีเจ เอ็กซ์เพรส)และคณะกรรมการโครงการ รักเรียน เรียนอย่างเป็นสุข ร่วมกันจัดกิจกรรมจิตอาสาเพื่อมอบของขวัญเพื่อการเรียนรู้ ให้กับเด็กในสถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญาจังหวัดราชบุรี ในวันที่ 20 เมษายน 2556 เวลา 14.30-16.30 น.ณ สถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญาจังหวัดราชบุรี โดยมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขอนามัย ตรวจฟันโดยเจ้าหน้าที่ทันตสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี สอนการล้างมือและแปรงฟัน กิจกรรมสาธารณประโยชน์ทำความสะอาดพื้นที่ กิจกรรมสันทนาการนำเล่นเกมส์กับดารา คุณรถเมล์ คะนึงนิจ และศิลปิน The Star คุณรุจน์และคุณดิว การแสดง Mini Concert ให้ความบันเทิงกับน้อง ๆ โดยศิลปิน The Star และมีอาสาสมัครเข้าร่วมมอบสิ่งของและทุนอาหารกลางวันข้อมูลจาก...  
สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดราชบุรี

ไม่มีความคิดเห็น: