วันอังคารที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2556

จัดหางานจังหวัดราชบุรีผ่อนผันแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองเป็นกรณีพิเศษ

09.00 น. วันที่ 29 ม.ค.56

นางสาวปัทมพร ผุดเพชรแก้ว จัดหางานจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2556เห็นชอบการขยายระยะเวลาการผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองสัญชาติพม่า ลาวและกัมพูชา ที่ลักลอบทำงานอยู่กับนายจ้างในประเทศไทยอยู่แล้ว รวมทั้งบุตรของแรงงานต่างด้าวที่อายุไม่เกิน 15 ปี อยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ เป็นเวลา 120 วัน นับตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2555 ถึง 13 เมษายน 2556 เพื่อดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมาย

สำนักงานจัดหางานจังหวัดราชบุรี ขอประชาสัมพันธ์ให้นายจ้าง/สถานประกอบการที่มีแรงงานต่างด้าวที่ยังไม่ได้ขออนุญาตทำงาน ไปขอรับแบบคำร้องขอจ้างแรงงานต่างด้าวได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 14 มีนาคม 2556ในวันและเวลาราชการ และยื่นแบบคำร้องขอจ้างแรงงานต่างด้าวได้ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556 จนถึงวันที่ 14 มีนาคม 2556 ไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดราชบุรี
 
 
**************************
ฝ่ายข่าว HCTV

ไม่มีความคิดเห็น: