วันอาทิตย์ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2556

มหกรรมสินค้าวิสาหกิจชุมชนและของดีเมืองราชบุรี ครั้งที่ 6

28 ม.ค.56 เวลา 09.00 น.

จังหวัดราชบุรี ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี และคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัดราชบุรีกำหนดจัดงานมหกรรมสินค้าวิสาหกิจชุมชนและของดีเมืองราชบุรี ระหว่างวันที่ 28 มกราคม ถึงวันที่ 1กุมภาพันธ์ 2556ณ ลานจอดรถหน้าห้างสรรพสินค้าโรบินสันเมธาวลัย อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี เพื่อประชาสัมพันธ์สินค้าวิสาหกิจชุมชนและของดีจังหวัดราชบุรี จากอำเภอต่าง ๆ ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย

ไม่มีความคิดเห็น: