วันจันทร์ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2556

มหกรรมกีฬา 3 วัย 3 Cup

16.30 น. วันที่ 14 ม.ค.56

โรงเรียนวัดแจ้งเจริญ กำหนดจัดงานมหกรรมกีฬา 3 วัย 3 Cupในวันศุกร์ที่ 18 ม.ค.56 เวลา 09.00 น. ณ สนามกีฬาโรงเรียนวัดแจ้งเจริญ

ไม่มีความคิดเห็น: