วันจันทร์ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2556

สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จัดงานวันครู

16.26 น. วันที่ 14 ม.ค.56
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 กำหนดจัดงานวันครู ประจำปี 2556  ในวันพุธที่ 16 ม.ค.56 ตั้งแต่ เวลา 08.00 น.-09.00 น. ณ บริเวณหอประชุมเล็กวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี

ไม่มีความคิดเห็น: