วันอังคารที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2555

ตร.ภูธรเมืองราชบุรี กวดขันเข้มปัญหาแก็งเด็กแว้นซิ่งป่วนเมือง

20.08 น. (วันที่ 28 ต.ค.55)

ตำรวจภูธรเมืองราชบุรี ประชุมแก้ไขปัญหาการแข่งขันรถจักรยานยนต์บนเส้นทางสาธารณะ ด้วยระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ เมื่อวันที่ 16 ต.ค.55 ผ่านมา ทั้งนี้เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และย้ำเตือนสตินักแข่ง ตำรวจภูธรเมืองราชบุรี จึงได้ประชาสัมพันธ์ โดยมีข้อความดังนี้ เจ้าหน้าที่ตำรวจ มีนโยบายกวดขัน จับกุม แก็งเด็กแว้น ซิ่งป่วนเมือง อย่างเด็ดขาด...ย้ำเตือนผู้ปกครองให้ดูแลบุตรหลานให้ดีดี...หากพบเห็นแจ้ง 191 ด้วยความปราถนาดีจาก ตำรวจภูธรเมืองราชบุรี


ข่าว/กาญจนา  สิมมา

ไม่มีความคิดเห็น: