วันอังคารที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2555

มรมจ.เปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาโท ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2555

20.10 น. (วันที่ 29 ต.ค.55)

มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาโท เข้าศึกษาในภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555  จำนวน 7 สาขา ได้แก่

1.การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างปรเทศ
2.วิจัยและประเมินผลการศึกษา
3.สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
4.การบริหารการศึกษา
5.รัฐประศาสนศาสตร์
6.บริหารธุรกิจ
7.หลักสูตรและการสอน

สำหรับผู้ที่สนใจเข้าศึกษาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 032-261790-7 และ 087-9006342 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง


ข่าว/กาญจนา  สิมมา

ไม่มีความคิดเห็น: