วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

ปล่อยพันธ์ปลาเฉลิมพระเกียรติ

19.15 น.

โรงเรียนนารีวิทยา ร่วมกับ กรมการทหารช่าง และสำนักงานประมงจังหวัดราชบุรี กำหนดจัดกิจกรรมปล่อยพันธ์ปลาเฉลิมพระเกียรติภายใต้โครงการ "หนึ่งความดี นารีวิทยา ปล่อยพันธ์ปลาเฉลิมพระเกียรติ ในวันพุธที่ 1 ส.ค.55 เวลา 09. 00 น. ณ บริเวณค่ายภาณุรังษี กรมการทหารช่าง

ไม่มีความคิดเห็น: