วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

แถลงข่าวการจัดงานพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ประจำปี 2555

19.00 น.

เทศบาลเมืองโพธาราม กำหนดจัดแถลงข่าว การจัดงานพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ประจำปี 2555  ในวันพุธที่ 25 ก.ค.2555 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองโพธาราม ชั้น 3 เทศบาลเมืองโพธาราม

ไม่มีความคิดเห็น: