วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

โครงการออกหน่วยบริการทรัพย์สินทางปัญญาเคลื่อนที่

18.40 น.

กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ กำหนดจัดโครงการออกหน่วยบริการทรัพย์สินทางปัญญาเคลื่อนที่ Mqbile Unit ในวันที่ 26-27 ก.ค.2555 ณ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดราชบุรี สนใจร่วมโครงการสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดราชบุรี โทร 032-338995 หรือ 032-337106

ไม่มีความคิดเห็น: