วันพุธที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2555

วันคล้ายวันสถาปนาจังหวัดทหารบกราชบุรี

06.00 น. จังหวัดทหารบกราชบุรี กำหนดจัดงานวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบปี 71 ในวันจันทร์ที่ 30 เม.ย.55 เวลา 08.15 น. ณ กองบังคับการจังหวัดทหารบกราชบุรี

ไม่มีความคิดเห็น: