วันอังคารที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2555

แผนปฏิบัติงานของเหล่ากาชาดราชบุรี เดือน พ.ค.55

09.00 น. สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรี กำหนดแผนปฏิบัติงานของเหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรี ประจำเดือน พ.ค.55 

วันที่ 4 พ.ค.55 เวลา 09.00 น. ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ณ วัดสันติการามวิทยา ต.ทุ่งหลวง อ.ปากท่อ
วันที่ 5 พ.ค.55 เวลา 08.30 น. รับบริจาคโลหิต ณ วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม อ.ดำเนินสะดวก
วันที่ 17 พ.ค.55 เวลา 09.00 น. โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุขฯ ณ ศาลาการเปรียณวัดเขาส้ม ต.เขาชะงุ้ม อ.โพธาราม
วันที่ 18 พ.ค. เวลา 09.00 น. ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ณ วัดสามัคคีธรรม ต.พหัก อ.บางแพ
วันที่ 23 พ.ค.55 เวลา 09.00 น. รับบริจาคโลหิต โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฎ์
วันที่ 25 พ.ค.55 เวลา 09.00 น รับบริจาคโลหิต วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
วันที่ 28 พ.ค.55 เวลา 09.00 น. ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ณวัดหนองใยบัว ต.หนองกวาง อ.โพธาราม
วันที่ 29 พ.ค.55 เวลา 09.00 น. รับบริจาคโลหิต โรงเรียนบรมราชินาถราชวิทยาลัย
วันที่ 29 พ.ค. 55 เวลา 13.00 น. รับบริจาคโลหิต ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี สาขาบ้านโป่ง

ไม่มีความคิดเห็น: