วันศุกร์ที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2555

เทศบาล ต.หลักเมือง กำหนดเปิดโครงการอบรมผู้สูงอายุและทัศนศึกษาดูงาน

17.55 น. เทศบาลตำบลหลักเมือง กำหนดพิธีเปิดโครงการ อบรมผู้สูงอายุและทัศนศึกษาดูงาน ประจำปี งบประมาณ 2555 ในวันที่ 5 เม.ย.2555 ตั้งแต่เวลา 07.30 น.- 17.00 น. ณ วัดท้ายเมือง ม.2 ต.พงสวาย อ.เมือง จ.ราชบุรี

ไม่มีความคิดเห็น: