วันศุกร์ที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2555

ศาล จ.ราชบุรี กำหนดจัดโครงการเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา การไกล่เกลี่ยโดยระบบประชุมทางจอภาพร่วมกับศาลอุธรณ์ภาค 7

17.50 น. ศาลจังหวัดราชบุรี กำหนดจัดโครงการเฉลิมพระเกียรติ84 พรรษา การไกล่เกลี่ยโดยระบบประชุมทางจอภาพร่วมกับศาลอุธรณ์ภาค 7 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และเพื่อเป็นการเพิ่มทางเลือกให้กับประชาชนในการยุติข้อพิพาทด้วยความสะดวก รวดเร็ว ประหยัด และเป็นธรรม โดยจะเริ่มจัดให้มีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทโดยระบบประชุมทางจอภาพ ตั้งแต่เดือน มีนาคม 2555 เป็นต้นไป

ไม่มีความคิดเห็น: