วันจันทร์ที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2555

งานประเพณีสงกรานต์เทศบาล ต.หลักเมือง

เทศบาลตำบลหลักเมือง กำหนดจัดงานประเพณีสงกรานต์ เทศบาลตำบลหลักเมือง ประจำปี 2555 ระหว่างวันที่ 13-14 เมษายน 2555 ณ วัดธรรมวิโรจน์ ต.พงสวาย อ.เมือง จ.ราชบุรี วันที่ 13 เม.ย. ภาคเช้าและกลางวัน ทำบุญตักบาตร ก่อพระทราย รดน้ำขอพร เย็นมหรสพ และประกวดนางงามสงกรานต์ วันที่ 14 เม.ย.ประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง

ไม่มีความคิดเห็น: