วันอังคารที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2555

เหล่ากาชาดราชบุรีกำหนดรับบริจาคโลหิต เดือน เม.ย.55

เหล่ากาชาดราชบุรีกำหนดออกรับบริจาคโลหิตประจำเดือนเมษายน 2555 

  • 3 เม.ย.2555 เวลา 09:00 น. กองพลพัฒนาที่ 1 อ.เมืองราชบุรี
  • 10 เม.ย.2555 เวลา 08:30 น. บริษัทสยามพรีเสริร์ฟฟู้ดจำกัด อ.โพธาราม
  • 11 เม.ย.2555 เวลา 09:00 น. บริษัทกระจกพีเอ็มเค-เซ็นทรัล จำกัด อ.บ้านโป่ง
  • 14 เม.ย.2555 เวลา 08:30 น. วัดประสาทสิทธิ์ อ.ดำเนินสะดวก
  • 18 เม.ย.2555 เวลา 09:00 น. บริษัทเอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเท็ม จำกัด (เทสโก้โลตัส สาขาราชบุรี)
  • 19 เม.ย.2555 เวลา 09:00 น. แผนกที่ 6 กองคลังแสงฯ อ.เมืองราชบุรี
  • 23 เม.ย.2555 เวลา 09:00 น. บริษัท สิ่งทอซาติน จำกัด อ.เมืองราชบุรี
  • 26 เม.ย.2555 เวลา 09:00 น. จังหวัดทหารบกราชบุรี 

ไม่มีความคิดเห็น: