วันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

การรับรองโรงเรียนสอนขับรถ

วันที่ 5 พ.ย.54 @ เวลา 15:51 น. นายคงศักดิ์ เลิศประดิษฐ์ ขนส่งจังหวัดราชบุรี เชิญผู้ที่มีความสนใจและประสงค์จะให้สนง.ขนส่งจังหวัดราชบุรี รับรองให้เป็นโรงเรียนสอนขับรถที่ได้มาตรฐานของกรมการขนส่งทางบก สามารถยื่นคำขอและหลักฐานประกอบคำขอได้ที่กลุ่มวิชาการขนส่ง สนง.ขนส่งจังหวัดราชบุรี โดยผู้ขอจะต้องเป็นบุคคลธรรมดา หรือห้างหุ้นส่วนสามัญ,ห้างหุ้นส่วนจำกัด และบริษัทจำกัด หากผู้ใดต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่เบอร์ 0-3273-7177 ต่อ 21 กลุ่มวิชาการขนส่ง

ไม่มีความคิดเห็น: