วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

น้ำกำลังเดินทางลงใต้อาจลามถึง อ.บางแพ ราชบุรี

3 พ.ย.2554 @ 15:01 น. มวลน้ำจำนวนมหาศาล กำลังอยู่เหนือ ศาลากลาง จ.นครปฐม อ.บ้านแพ้ว อ.กระทุ่มแบน และ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร และน้ำจำนวนนี้ กำลังไหลลงมายังถนนพระราม 2 (หมายเลข 35) บางส่วนจะไหลลงสู่แม่น้ำท่าจีน และหากระบายลงทะเลไม่ทัน อาจลามมาถึงบางส่วนในพื้นที่ อ.บางแพ อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี และ อ.อัมพวา อ.บางคณฑี อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม ในเขตลุ่มน้ำแม่กลอง (อ่านเพิ่มเติม>>>>)

ไม่มีความคิดเห็น: