วันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2554

ราชบุรี เปิดสถานที่พักพิงชั่วคราวช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

27 ต.ค.2554 @17:13 น. จังหวัดราชบุรี เปิดสถานที่พักพิงชั่วคราว เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จำนวน 18 แห่ง  ในภาพด้านล่าง ท่านผู้ประสบภัยท่านใดต้องการที่พักพิงสามารถติดต่อได้ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ให้ไว้ในแต่ละแห่ง การติดต่อประสานงานในภาพรวม
  • ศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จ.ราชบุรี โทร. 0-3231-4260 หรือ 0-3233-7006
  • เลขาธิการศูนย์ฯ นายครรลอง ยุทธชัย ปลัดจังหวัดราชบุรี โทร. 08-9254-8729
  • เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯ นายชาญ เสมสวัสดิ์ จ่าจังหวัดราชบุรี โทร. 08-1172-1652


ไม่มีความคิดเห็น: