วันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2554

ประชุมสภาอบจ.สมัยวิสามัญ สมัยที่ 5

วันที่ 27 ต.ค.54 @ เวลา 16:00 น. สภาอบจ.ราชบุรี กำหนดประชุมสภาอบจ.ราชบุรี สมัยวิสามัญ สมัยที่5 ประจำปี 2554 ในวันที่ 31 ต.ค.54 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาอบจ.ราชบุรี ชั้น 3

ไม่มีความคิดเห็น: