วันพุธที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2554

การฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาด้านการ ปชส.และส่งเสริมการท่องเที่ยว จ.ราชบุรี

วันที่ 21 ก.ย.54 เวลา 16.49 น. อบจ.ราชบุรี จัดการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาด้านการ ปชส.และส่งเสริมการท่องเที่ยว จ.ราชบุรี ในวันที่ 23 ก.ย.54เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุม อบจ.ราชบุรี และจัดการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาฯ ที่จ.ปราจีนบุรี ในวันที่ 24-25 ก.ย.54

ไม่มีความคิดเห็น: