วันจันทร์ที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2554

พิธีมอบทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2554 ให้กับ นศ. ม.ราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง

วันที่ 19 ก.ย.54 เวลา 16.48 น. (คสม.) จัดพิธีมอบทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2554 ให้กับ นศ. ม.ราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง จำนวน 184 ทุน ในวันที่ 28 ก.ย.54 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ ชั้น 4

ไม่มีความคิดเห็น: