วันอังคารที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2554

การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา จ.ราชบุรี

23 ส.ค.54 เวลา 17:49 น. จังหวัดราชบุรีกำหนดการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาค ประจำปี 2554 (กีฬานักเรียน นักศึกษา จังหวัดราชบุรี) ในระหว่างวันที่ 22-31 ส.ค.2554 ณ สนามกีฬาภายในจังหวัดราชบุรี มีการแข่งขันทั้งหมด 14 ชนิดกีฬา

ไม่มีความคิดเห็น: